PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

 

Twój pomysł, europejskie pieniądze

,, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu      Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013''

 

 

OBST S.A.

ul. Jagiellońska 64

22-100 Chełm

W ramach projektu zakupiono:

- linię technologiczną Pawan produkującą i powlekającą płatki.

W wyniku realizacji projektu do oferty zostały wprowadzone produkty:

- flakes filled with grains - płatki z aplikowanymi ziarnami zbóż w strukturę płatka

- flakes filled with fruits - płatki z aplikowanymi kosteczkami owocowymi lub suszonymi owocami w strukturę płatka

 

Całkowita wartość projektu :4 985 592,95 PLN

Kwota dofinanowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1999911,83 PLN

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

 

Twój pomysł, europejskie pieniądze

,, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu      Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013''

 

 

OBST S.A.

ul. Jagiellońska 64

22-100 Chełm

W ramach projektu zakupiono:

-  linię technologiczną powlekającą Schaaf

- linie technologiczną do produkcji mini wavy i wielozbożowych płatków Pavan

W wyniku realizacji projektu do oferty zostały dodane następujące produkty:

- mini waves

- płatki wielozbożowe

 

Całkowita wartość projektu : 5 227 500,00 PLN

Kwota dofinanowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1999625,00 PLN

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

 

Twój pomysł, europejskie pieniądze

"Projekt wspólfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013"


"Zakup innowacyjnego ekstrudera do produkcji wyrobów bezpośrednio ekspandowanych podstawą do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów z grupy "zdrowej żywności"

OBST S.A.

ul. Jagiellońska 64

22-100 Chełm

 

W ramach projektu zakupiono:

- linię do produkcji "Bread Chips"

- mikser wraz z przenośnikami

- kocioł parowy

 

W wyniku realizacji niniejszego projektu oferta firmy poszerzyła się o nowe produkty:

- Bread Chips naturalne

- Bread Chips smakowe

 

Całkowita wartość projektu : 4 310 992,00 zł

Kwota dofinanowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 1 999 664,24 zł