Mikołajki w muzeum

12.12.2009r.

Przed Świętami Bożego Narodzenia wzorem lat ubiegłych Pan Dariusz Grabczuk podjął się organizacji paczek świątecznych dla rodzin i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na terenie miasta Chełm jak i powiatu.

Do akcji włączyła się spółka OBST S.A. przekazując swoje produkty oraz poseł Grzegorz Raniewicz, Dyrektor Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego w Chełmie, wiceprzewodniczący Rady Miasta Chełm, Chełmscy radni, chełmskie podziemia kredowe oraz Muzeum Chełmskie w Chełmie.